Logo Villa Izenah - Click here to return to the homepage Vence - Côte d'Azur
 
 
Startpagina
Informatie
Foto Galerij
Huren/Prijzen
Algemene Voorwaarden
Gastenboek
Activiteiten
 
De weersvooruitzichten voor de komende week (doorklikken)...

Klik hier voor de weersvooruitzichten
 
Contact Webmaster
Back office login
Powered by
myHomeOnline
Algemene Voorwaarden
 1. De huurder is gehouden het huis als een goed huurder te gebruiken.


 2. De huurder is verplicht alle door hem aangerichte schade aan of in de woning terstond aan verhuurder te melden. Indien het gaat om schade aan huisraad kan de huurder voor aanmelding van de schade gebruik te maken van het schadeformulier, dat U is of wordt toegezonden.


 3. De huurder is verplicht binnen acht dagen na bevestiging door de verhuurder, 10% van het huurbedrag over te boeken naar bankrekeningnummer NL14RABO036 80 64 751 t.n.v. J.J.A. Janssen te Wassenaar. Vervolgens dient uiterlijk 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode nog eens 50% van de huursom te worden voldaan, terwijl het restant uiterlijk dertig dagen voor vertrek dient te worden voldaan. Huurperioden lopen van zaterdag 15 uur aankomst met vertrek op zaterdag om 10 uur.


 4. De huurder is bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
  - meer dan 90 dagen voor aanvang van de huurperiode: 10% van de huursom;
  - van 90 tot 60 dagen voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;
  - van 60 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom;
  - bij latere annulering is de huurder verplicht de volledige huursom te voldoen.
  De huurder is geen annuleringskosten verschuldigd als hij zelf een gelijkwaardige vervanger vindt. Als de verhuurder een gelijkwaardige vervanger vindt, wordt de huurder 15% van de huursom in rekening gebracht. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.


 5. De overeengekomen huurprijs is berekend voor zes personen. Meer personen betalen 50,- per persoon per week.


 6. Zonder toestemming van de verhuurder is het de huurder niet toegestaan honden mee te nemen.


 7. Bij aankomst van de huurder dient deze contact op te nemen met J.J.A. Janssen, danwel met mevrouw Latifa Jarrar, tenzij anders is overeengekomen. Bij vertrek dient de huurder de sleutels weer in te leveren bij J.J.A. Janssen, tenzij anders is overeengekomen.


 8. Na vertrek van de huurder op zaterdag om uiterlijk 10.00 uur wordt het huis schoongemaakt. Vanaf 15.00 uur is het huis weer beschikbaar voor de volgende huurder. Het is de huurder derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan later het huis te verlaten of eerder het huis te betrekken dan op de overeengekomen tijdstippen, tenzij anders wordt overeengekomen. De kosten van het schoonmaken bedragen 75,- per week en komen voor rekening van de huurder en dienen tezamen met de huurprijs vooraf te worden voldaan.


 9. De huurder kan op eigen kosten gebruik maken van de telefoon. Verrekening van telefoonkosten gebeurt achteraf.